Túi Nilon

Màng PE, màng chít, màng quấn ballet

Màng co PVC

Vật tư đóng gói

thông tin liên hệ
Mr: Phiên
Phòng kinh doanh - 0899 289 699

Ms. Phương
phòng kinh doanh - 0899 289 969

Màng chít quấn tay

Màng chít quấn tay Hải Dương
Màng chít quấn tay Hải Dương
Màng chít quấn tay sile nhỏ
Màng chít quấn tay sile nhỏ