Túi Nilon

Màng PE, màng chít, màng quấn ballet

Màng co PVC

Vật tư đóng gói